NPB 2022/23

Spletna učilnica za modul Napredna uporaba podatkovnih baz, 4. letnik programa Tehnik računalništva.