01_RAČUNALNIŠTVO03

  • Učitelji
  • Marko KASTELIC |

Uvodni tečaj v programiranje z Javanskim programskim jezikom.

Tečaj se izvaja v rednem programu tretjega letnika strokovne gimnazije pri obveznem izbirnem predmetu Računalništvo istoimenske usmeritve. Okvir kurikula tečaja, cilji in vsebine tečaja so predpisane z programom, ki ga ustanova v okviru predpisanega obsega izvajanja programa udejanja. Izvedba tečaja omogoča pridobiti zadostno količino znanj potrebnih za uspešno opravljen maturitetni izpit iz enako-poimenovanega predmeta.

Informacije o tečaju

Splošni cilji predmeta

Teme in tematski sklopi

Učna gradiva in viri

Evalvacija

Tutorji

Marko KASTELIC

Marko KASTELIC

Pogovorne/govorilne ure :

za obdobje sep 2023 - jan 2024 (oz. do spremembe)
Lokacija : zbornica

  • ponedeljek: 1620-1700 (zaželen predhoden dogovor),
  • četrtek: 1200-1240 .

Kontakt je možen tudi preko e-poštnega sporočanja ali

 https://t.me/+Wznu6a4xpOc2OWNk