00_NSA_proj_00

  • Učitelji
  • Marko KASTELIC |

Repozitoriji vsebuje specifikacijo nalog, izmed katerih si dijaki izberejo naslov/temo/nalogo za seminarsko/projektno nalogo. Opisi nalog za podani, kot jih lahko pričakujete od naročnika. Realizirana naloga in njen zagovor pred avditorijem sta osnova za oceno pri predmetu v (načeloma) zadnjem ocenjevalnem obdobju predmeta v letniku.

Projekt(na naloga) se tipično ne izvaja individualno, temveč v manjših skupinah (zaželeno 3, izjemoma 2 člana razvojnega tima). Tim ima za izvedbo na voljo cca 2 meseca.

Zaželeno je, da razvoj poteka v fazah, v katerih si člani tima porazdelijo delo; vodja tima je odgovoren za realizacijo.

Rezultat projekta je delujoč izdelek, projektna dokumentacija, dokument za predstavitev projekta.

Projektna dokumentacija vsebuje (minimum) : a) izvorna koda+demo podatki, b) navodilo za namestitev in hiter začetek uporabe (quick start) /dokument/, c) /dokument/seznam virov, seznam uporabljene programske opreme(knjižnic, programov, gonilnikov, ...), opisa stanja razvoja pri oddaji(kaj je bilo implentirano in kaj ne), avtorje, ocena aktivnosti oz. doprinosa članov tima, kazalo vsebine, opis reševanega problema

 

razvoj projekta mora biti ves čas na voljo nadzornemu organu, ki ima možnost ocenjevanja aktivnosti. Tipično se pregled aktivnosti izvrši v tretjem in šestem tednu izvajanja projekta. V primeru, da v šestem tednu oceni, da projekt ne napreduje, lahko projekt oceni z negativno oceno.

 

 

Informacije o tečaju

Želeni cilji

Ideje

Tutorji

Marko KASTELIC

Marko KASTELIC

Pogovorne/govorilne ure :

  • torek: 1000-1045 (zaželen predhoden dogovor),
  • četrtek: 1425-1540 .

Kontakt je možen tudi preko e-poštnega sporočanja ali

 https://t.me/+Wznu6a4xpOc2OWNk

Lokacija : zbornica

za obdobje jan 2023 - maj 2023